อบรมสมาชิกใหม่รุ่นที่ 23

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 55 ได้มีการอบรมสมาชิก เหยี่ยวเวหา ครั้งที่ 23 ที่สโมสรตำรวจ
เวหาสาครได้เข้ารวมเพื่อเป็นเกียรติและรับใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำคุณงามความดีและเสียสละ
เวหาสาครภารกิจวันสงกรานต์

ต่อที่วัดอ่างทองจนถึงเวลา 23.00 น.
15/5/55เวลา13.00-18.00รักษาความสงบเรียบ
ร้อยบริเวณแยกสาย4

รวมภารกิจเวหาสาคร เก่าๆครับ

เหยี่ยวเวหากีฬาสัมพันธ์5 ธันวาภารกิจงานวันพ่อ